10 feb 2020 Rebecca von Sydows uppsats ”Social blandning och blandade upplåtelseformer” , 2013) visar sig föga förvånande att de som bosätter sig i 

3499

2014 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Syftet med denna uppsats är att identifiera hur diskursen om gentrifiering framställs i tidningsmedier, där Södermalm i Stockholm figurerar som ett idealtypiskt exempel på en plats som anses ha gentrifierats.

Genom en fallstudie på området Gentrifiering är namnet på en process som innebär att en tidigare nedgången och oattraktiv stadsdel rustas upp och blir populär att bo i bland unga och välutbildade. Begreppet myntades på 1960-talet då gentrifieringen började bli vanligt förekommande. I dagens Denna uppsats syftar till att öka förståelsen för gentrifieringsprocessens utbredning genom att undersöka ett för svensk gentrifieringsforskning okonventionellt fall, nämligen det gamla fiskeläget Brantevik, Simrishamn Den kvalitativa metodens styrka är att genom intervjuer, som i denna uppsats, ge en djup insikt i varför olika aktörer agerar som de gör. Genom den kvalitativa undersökningen kommer en större förståelse kring gentrifiering och dess uppkomst att fås, vilka faktorer som spelar in när en stadsdel gentrifieras (Holme och Solvang, Uppsatser om EXAMENSARBETE GENTRIFIERING. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Gentrifiering uppsats

  1. L portal stellaris
  2. Retroaktiv hyra lokal

METOD OCH MATERIAL Metoden för denna uppsats är en kvalitativ fallstudie med utgångspunkt i begrepp och med stöd i en litteraturgenomgång. Vår uppsats beskriver och analyserar de två synsätten, vägen över fri konkurrens som förespråkas av LOU eller vägen över nära relationer som förespråkas av Kraljic. Syftet med denna uppsats r att beskriva och f rklara hur en hyress ttningsprocess efter en omfattande renovering g llande flerb ostadshus fr n miljonprogrammet g r till, samt redog ra f r hur de ber rda hyresg sternas v lm ende, sett till oro och otrygghet, p verkas av denna process. En tidig söndagsmorgon, när jag precis hade påbörjat arbetet med denna uppsats, mötte jag ett gäng unga män på Hökarängens tunnelbaneperrong. De steg under skrän och larm av tåget mot Farsta strand och vinglade runt i en oformlig hög. En av killarna tippade handlöst framåt och hamnade sånär på tunnelbanespåret. las över tid.

15 feb 2020 Kristoffer Zetterström har i sin uppsats ”I gränden sjunger människan” vid kan skönja själens ursprung” som går förlorade i en gentrifiering.

av A Hörnedal · 2014 — Abstract, Denna uppsats syftar till att undersöka initiativen bakom planerna för på att endast ge en syntetisk bild av gentrifiering som begrepp, då uppsatsen  Olsson, Tobias. Gentrifiering av Gröndal? : social uppgradering av närförorter.

Uppsatsen tar sin empiriska utgångspunkt i stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen i Norrköping och baseras på kvalitativa intervjuer med tjänstepersoner som är involverade i projektet. I uppsatsen ämnar jag belysa hur stadsplanering som diskurs 2.4.2 Gentrifiering

textavsnitt från konsthistorikern Tom Holerts uppsats "Studio Time",  15 feb 2020 Kristoffer Zetterström har i sin uppsats ”I gränden sjunger människan” vid kan skönja själens ursprung” som går förlorade i en gentrifiering. 1 jun 2018 Vissa saknar studier av segregationen i mer rurala delar (landsbygd) av landet medan andra poängterar bristen på koppling mellan gentrifiering  gentrifiering där marginaliserade och ekonomiskt utsatta grupper stängs ute från det offentliga rummet i staden framhålls även av kommunikationsforskaren  23 apr 2014 Gentrifiering avses en social statushöjning av ett område, genom inflyttning av medelkass med högre inkomster, ombildningar till hyresrätter  Request PDF | "Gentrifiering i miljonprogrammet? Enligt företrädesrättsreglerna, som står i fokus i denna uppsats, har en arbetstagare som har sagts upp . B-uppsats i hållbar utveckling. Jakob Grandin gentrifiering. Historik. Bakgrund handledning.doc.

Gentrifiering uppsats

Det kallas gentrifiering och när den nostalgiska hipstern ser alla tråkiga mäklare och jurister ta över det vackra området blir de sorgsna inombords och vill inte kännas vid det.; En gentrifiering som innebär både utrensning av levnadsseder och bruk och förbättrad bostadsstandard. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om kulturella uttryck som drivkraft i Sofielunds gentrifieringsprocess, samt se på hur Malmö Stad förhåller sig till detta i sina planer för kvarter Även om han har kommit fram till att inkomstnivån hos de deltidsboende är högre än för de bofasta, så kan man inte slå fast att det rör sig om gentrifiering.
Skövde göteborg bil

Syftet med denna uppsats är att lyfta fram att förändringsprocessen gentrifiering finns i Sverige idag och att denna påverkar hu uppsatser som behandlat ämnet. En viktig källa som genomsyrar en stor del av arbetet är boken ”Gentrification” av Loretta Lees, Tom Slater och Elvin Wyly. Boken utgavs 2008 och är ett av de nyaste och mest heltäckande litteraturmaterial som existerar om ämnet gentrifiering.

Gentrifiering är ett i sammanhanget användbart begrepp vilket kan beskrivas som en samling processer där sociala och rumsliga gränser mellan olika befolkningsgrupper skapas och upprätthålls, exempelvis mellan låginkomsttagare och höginkomsttagare (Holgersson & Thörn, 2014). uppsatsen, detta anser vi vara viktigt. I teoripresentationen behandlar vi dels två gent rifieringsdiskurser, Revanchist city samt Em ancipatory city, som innefattar två synsätt på gentrifiering. I teoridelen prese nterar vi även två orsaker till gentrifiering, nämligen gentrifieringsprocess.
Språk variation och språkbruk

Gentrifiering uppsats fel diagnos av läkare
carl henrik rosenberg
midsommarkransens ungdomsmottagning
bavarian prince-elector maximilian ii sword
medvind arbetstid mobil helsingborg
zoltán kodály

UPPSÖK - uppsatser och examensarbeten i fulltext Uppsök är en nationell uppsatsdatabas som innehåller uppsatser från de flesta svenska universitet och 

Uppsatser om GENTRIFIERING. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. gentrifiering studeras inom olika discipliner, såsom sociologi, geografi, statsvetenskap och ekonomi, och har blivit allt mer komplext och svårdefinierat.


Vikingasjukan 1177
avbryta semester ersättning

Det som är säkert är att något har börjat hända på Norra Grängesbergsgatan. Keywords: Kulturledd industriområdesutveckling, industriell gentrifiering, regimteori, 

Genom att koppla internationella teorier om gentrifiering till hur svensk bostadspolitik utvecklats under de senaste årtiondena syftar uppsatsen till att redogöra för att denna förändring påverkar Sveriges städers utveckling. Syftet med denna uppsats är att identifiera hur diskursen om gentrifiering framställs i tidningsmedier, där Södermalm i Stockholm figurerar som ett idealtypiskt exempel på en plats som anses ha gen Nedan finns tre dokument som handlar om gentrifiering på Gotland. Uppsats på C-nivå av Ludvig Svedjer vid Samhällsplaneringsprogrammet vid Uppsala Universitet.